Privacybeleid

NATASJA PRONKHORST, gevestigd te Amsterdam, Bos en Lommerplantsoen 1F, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

NATASJA PRONKHORST verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan NATASJA PRONKHORST (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die NATASJA PRONKHORST verwerkt:

Voor- en achternaam;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
IP-adres;
Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op mijn website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch;
Locatiegegevens;
Gegevens over je activiteiten op mijn website;
Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen;
Lijst met je contactgegevens via een app;
Bankrekeningnummer.

De manier waarop ik gegevens verzamel:

NATASJA PRONKHORST verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het doen van concrete bestellingen van diensten of door het aanmelden voor cursussen of iets dergelijks. NATASJA PRONKHORST verwerkt je persoonsgegevens op grond van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met NATASJA PRONKHORST hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:

NATASJA PRONKHORST verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om je betaling af te kunnen handelen;
Om een nieuwsbrief en/of reclame aan je te kunnen zenden;
Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
Om je te kunnen informeren over wijzigingen van producten en/of diensten;
Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
Om je bezoekersgedrag te analyseren (d.m.v. Google Analytics).

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

NATASJA PRONKHORST bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

NATASJA PRONKHORST verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit NATASJA PRONKHORST een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. NATASJA PRONKHORST blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

NATASJA PRONKHORST gebruikt functionele, technische en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NATASJA PRONKHORST;
Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij NATASJA PRONKHORST een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die NATASJA PRONKHORST van je beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar mail@natasjapronkhorst.nl. NATASJA PRONKHORST reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op je verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

NATASJA PRONKHORST neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@natasjapronkhorst.nl.